Medarbejdermøde

Efter en drøftelse i menighedsrådet er det vigtigt at have en fælles snak med hele medarbejdergruppen om, hvad de er optagede af, hvilke aktiviteter de er motiverede for at igangsætte og hvilke kompetencer eller læringsformer de ser, der er brug for at styrke. Menighedsrådet har sat nogle overordnede strategiske rammer, som medarbejderne skal udfylde.

Det kan f.eks. tages op som et punkt på medarbejdermødet et par gange om året, eller når det synes relevant, f.eks. hvis der er ansat nye medarbejdere.

En fælles snak har flere formål: 

  • Medarbejderne lærer hinandens arbejdsområder bedre at kende og det bliver muligt at se, hvordan arbejdsområderne hænger sammen og hvordan man med fordel kan hjælpe hinanden i det daglige.
  • Den enkelte medarbejder bliver mere klar over, hvad der er vigtigt for ham/hende i det daglige arbejde og hvor der kunne være ideer til kompetenceudvikling/jobudvikling
  • Den enkelte medarbejder får mulighed for at se sit eget arbejdsområde inden for rammen af sognets fremtidige målsætninger og satsninger: Hvilke tendenser står tydeligt lige nu og hvilken betydning har det for behovet for nye medarbejderkompetencer? Hvad har sognet brug for, at jeg bliver bedre til?

En fælles snak gennemføres IKKE i stedet for MUS-samtaler, men kan supplere MUS- forløb, som har et tydeligere individuelt fokus.  

Du kan hente mere inspiration til at arbejde med målrettet kompetenceudvikling med medarbejderne og finde forberedelsesskema, dejebog til gruppesamtale, samtaleredskaber med komptencekort og dialog om læringsareanaer. » Læs under "Redskaber".

Du kan også hente inspiration i historien, Grib en god idé, der for eksempel fortæller om, hvordan medarbejdernes ideer ofte fører til udvikling. » Læs under "De gode historier".