Folkekirkens personale » Uddannelse » Ækvivalering af uddannelser

Ækvivalering af sognemedhjælpere

For sognemedhjælpere, der ansættes efter 1. september 2009, stilles der et kompetencekrav. Det betyder, at ansøgerens kompetenceniveau skal ækvivaleres (vurderes) i forhold til stillingen. Ved alle førstegangsansættelser er ækvivalering obligatorisk. 

Se cirkulære om kompetencekrav for sognemedhjælpere på under menupunktet "Regelsamling"

Det er de ansøgere, som skal til samtale, der skal ækvivaleres. Ækvivaleringen skal finde sted mellem ansøgningsfristen og ansættelsessamtalen. Ansøgeren skal udfylde vedlagte ækvivaleringsskema. Vejledning findes i skemaet. 

Link til ansøgningsskema (som word-fil)

Link til ansøgningsskema (som pdf-fil)

Anmodning om ækvivalering sendes af menighedsrådet til Ækvivaleringsudvalget på adressen: fuv@remove-this.km.dk.

Ækvivaleringsudvalgets vurdering foregår elektronisk blandt udvalgets medlemmer.
Menighedsrådet skal påse, at ansøgning og andet materiale fremsendes elektronisk til Ækvivaleringsudvalget.

Ækvivaleringsudvalget sender sin vurdering til menighedsrådet og ansøgeren.

 Ækvivaleringsudvalgets sammensætning: