Ny vejledning om håndtering af seksuel chikane og krænkende handlinger på de folkekirkelige arbejdspladser

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd har i samarbejde med Kirkeministeriet revideret Arbejdsmiljørådets vejledning om håndtering af seksuel chikane og krænkende handlinger på arbejdspladsen.

Den reviderede vejledning, som omfatter alle ansatte i folkekirken, omhandler, hvordan de folkekirkelige arbejdspladser skal forholde sig til seksuel chikane og krænkende handlinger. 

Det er hensigten, at vejledningen følges op af yderligere vejledninger om håndtering af seksuel chikane. Disse vejledninger vil omhandle en guide til den lokale dialog på arbejdspladsen og en procesvejledning. 

Link til vejledningen kan findes under menupunktet Psykisk arbejdsmiljø.