Nyhedsbrev nr. 24

Kirkeministeriet har udsendt Nyhedsbrev nr. 24.

Nyhedsbrevet omhandler lønforhandlinger, herunder adgangen til at forhandle om indplacering i intervalløn og indgå aftale om tildeling af varige/midlertidige tillæg eller engangsvederlag. Endvidere omhandler nyhedsbrevet Menighedsrådets ansvar ifm. lønforhandlinger omfattet af nye lønsystemer.

Nyhedsbrev nr. 24 findes under menupunktet Nyhedsbreve.