Projekt: Jobrotation på folkekirkens kirkegårde

I 2013/14 gennemførte Kirkeministeriet i samarbejde med en række uddannelsesinstitutioner projektet Jobrotation på folkekirkens kirkegårde.

Projektet havde til formål at intensivere arbejdet med kompetenceudvikling af kirkegårdsansatte gennem efteruddannelse, og i samme ombæring at oplyse de relevante arbejdsgivere om muligheden for - og fordelene ved - en jobrotationsordning.

Med gennemførelsen af projektet identificeredes en lang række fordele for alle de involverede parter ved efteruddannelse såvel som jobrotation.
Projektet belyste også enkelte barrierer/udfordringer, som kræver særlig omhu i forbindelse med gennemførelsen af jobration på arbejdspladsen.

Du kan læse den samlede projektrapport her.