FSU

Folkekirkens Samarbejdsudvalg - FSU

Folkekirkens Samarbejdsudvalg blev oprettet i 1992 til afløsning af Kirkeministeriets permanente udvalg af 14. januar 1971 vedrørende kirkefunktionærers lønforhold.

FSU er primært nedsat til gensidig orientering og udveksling af synspunkter, og fungerer som et generelt rådgivende og koordinerende organ på hele kirke- og kirkegårdsfunktionærområdet.

Medlemmer

Kirkeministeriet, 3. kontor Lene Graakjær Lund, kontorchef formand
Kirkeministeriet, 3. kontor Christa Hector Knudsen, specialkonsulent næstformand
Kirkeministeriet, 3. kontor Rasmus Paaske Larsen, chefkonsulent
Kirkeministeriet, 3. kontor Rasmus Rex, specialkonsulent
Kirkeministeriet, 3. kontor Annemarie Steffensen, specialkonsulent
Kirkeministeriet, 3. kontor Christine Nejsum, specialkonsulent
Kirkeministeriet, 3. kontor Marlene Dupont, fuldmægtig
Kirkeministeriet, 3. kontor Marie Spangenberg, fuldmægtig
Kirkeministeriet, 3. kontor Charlotte Kramer Rold Nielsen, fuldmægtig
Kirkeministeriet, 3. kontor Birgit C. Kristensen, kontorfuldmægtig
Kirkeministeriet, 3. kontor Lone Klixbüll, afdelingsleder sekretær
Kirkeministeriet, It-kontoret Torben Stærgaard
Moderniseringsstyrelsen Pia Lassen
Foreningen af stiftsjurister Elisabeth Aggerbeck
Landsforeningen af Menighedsråd Inge Kjær Andersen
Landsforeningen af Menighedsråd Elisabeth Jensen
Landsforeningen af Menighedsråd suppleant
Den Danske Præsteforening Per Bucholdt Andreasen
Provsteforeningen Peter Birch
Dansk Organist og Kantor Samfund Karin Schmidt Andersen
Organistforeningen Ingrid Bartholin Gramstrup
Dansk Kirkemusiker Forening Merete Sand
Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Jens Zorn Thorsen
Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte Bjarne Rødkjær
3F Hanne Gram
Danmarks Kordegneforening Henrik Kristoffersen
Danmarks Kirketjenerforening Gert Rhinstrøm Schmidt
Kirkekultur.nu Ester Jensen
HK Susanne Bauer