FSU

Folkekirkens Samarbejdsudvalg - FSU

Folkekirkens Samarbejdsudvalg blev oprettet i 1992 til afløsning af Kirkeministeriets permanente udvalg af 14. januar 1971 vedrørende kirkefunktionærers lønforhold.

FSU er primært nedsat til gensidig orientering og udveksling af synspunkter, og fungerer som et generelt rådgivende og koordinerende organ på hele kirke- og kirkegårdsfunktionærområdet.

Medlemmer

Kirkeministeriet, 3. kontor Lene Graakjær Lund, HR-chef formand
Kirkeministeriet, 3. kontor Christa Hector Knudsen, chefkonsulent næstformand
Kirkeministeriet, 3. kontor Lone Klixbüll, afdelingsleder sekretær
Kirkeministeriet, 3. kontor relevante medarbejdere
Kirkeministeriet, FIT Torben Stærgaard
Moderniseringsstyrelsen Pia Lassen
Foreningen af stiftsjurister Elisabeth Aggerbeck
Landsforeningen af Menighedsråd Inge Kjær Andersen
Landsforeningen af Menighedsråd Elisabeth Jensen
Landsforeningen af Menighedsråd suppleant
Den Danske Præsteforening Per Bucholdt Andreasen
Provsteforeningen Peter Birch
Dansk Organist og Kantor Samfund Karin Schmidt Andersen
Organistforeningen Ingrid Bartholin Gramstrup
Dansk Kirkemusiker Forening Merete Sand
Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Jens Zorn Thorsen
Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte Bjarne Rødkjær
3F Hanne Gram
Danmarks Kordegneforening Henrik Kristoffersen
Danmarks Kirketjenerforening Gert Rhinstrøm Schmidt
Kirkekultur.nu Ester Jensen
HK Susanne Bauer