Arbejdsmiljø for præster

Cirkulære nr. 9199 af 25/04/2012 om arbejdsmiljø for præster og provster

Arbejdsmiljøvejledning for præster og provster (juli 2018)
Bilag til Arbejdsmiljøvejledning for præster og provster: Arbejdstilsynets Guide til den årlige arbejdsmiljødrøftelse (pdf)

APV-spørgeskema (pdf). Her vises alle spørgsmålene, der indgår i APV-spørgeskemaet. Bemærk, dette er blot en oversigt over spørgsmålene indeholdt i APV-undersøgelsen. APV-spørgeskemaet til besvarelse modtages personligt elektronisk ved påbegyndelsen af APV-undersøgelsen.