Kirketjener

Obligatorisk introduktionskursus for alle førstegangsansatte i folkekirken

Introduktionskurset er beregnet til førstegangsansatte i folkekirken. Stifterne udbyder kurset jævnligt. For at få nærmere information, skal du kontakte dit stift.

 

Obligatorisk grunduddannelse for kirketjenere, gravere og kordegne

Fælles for alle
Samarbejde, kommunikation og faglig etik (Ikke AMU-Uddannelse) (5,0 dage)
Medvirken ved gudstjeneste/kirkelige handlinger (4,0 dage)
Klargøring til gudstjeneste/kirkelige handlinger (2,0 dage)
Kirkefunktionærens indkøb til kirke og kirkegård (2,0 dage)
Tilrettelæggelse af det praktiske arbejde i kirken (2,0 dage)
For kirketjenere/gravere
Periodisk rengøring (3 dage)
Præventiv konservering af kirkens udstyr (2,0 dage)
Vedligeholdelse af kirkens interiør og inventar (3,0 dage)
Manuel betjening af kirkens tek. installationer (2,0 dage)
Tilsyn med kirkebygninger og inventar (2,0 dage)

Øvrige relevante kurser

Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job (2,0 dage)
Psykisk arbejdsmiljø i faglærte og ufaglærte job (2,0 dage)
Hygiejne for fødevarehåndtering under bagatelgræns (1,0 dag)

Efteruddannelse for kirkefunktionærer (udvalgte AMU-uddannelser)

Fælles for alle
Procedurer og praktiske forhold ved dødsfald (3,0 dage)
Håndtering af den problemfyldte brugerkontakt (3,0 dage)
Kirkefunktionærens indkøb til kirke og kirkegård (2,0 dage)
Den professionelle betjening af kirkens brugere (5,0 dage)
For kirketjenere/gravere/ gravermedhjælpere
Renholdelse af kirkens omgivelser (5,0 dage)
Klargøring til gudstjeneste/kirkelige handlinger (2,0 dage)
Betjening/styring af kirkens automatiske anlæg (4,0 dage)
Manuel klokkeringning (2,0 dage)
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job (2,0 dage)
Psykisk arbejdsmiljø i faglærte og ufaglærte job (2,0 dage)