Folkekirkens personale » Arbejdsmiljø » Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø

 

Vold og chikane

Der har i folkekirken, som på den øvrige del af arbejdsmarkedet, været tilfælde, hvor man har oplevet vold og chikane i en sådan grad, at arbejdsmiljøet er blevet belastet. 

Der må ikke herske tvivl om, at vold og chikane i folkekirken ikke tolereres. I de tilfælde hvor vold eller chikane udøves mod ansatte i folkekirken pga. deres funktion som offentlig ansat, skal der altid sikres den nødvendige støtte. Dette gælder uanset om volden eller chikanen er blevet udøvet i eller udenfor arbejdstid. 

Kirkeministeriet har udarbejdet nærværende vejledning om mulige reaktionsmuligheder.
Vejledningen kan ses her

 

 

 

Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2012

I 2012 blev der gennemført en stor undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken. Alle ansatte blev inviteret til at deltage i undersøgelsen.

 

 

Resultaterne af undersøgelsen af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken

Rapport om undersøgelsen af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken.

Bilag til rapporten om det psykiske arbejdsmiljø.

Handlingsplan for opfølgning af undersøgelsen af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken.